मोल सापळा

 • Mole Trap 1003

  मोल ट्रॅप 1003

  मोल ट्रॅप 1003

  संदर्भ:

  आयटम: 1003
  आकार: 21 × 8.5 × 8.5 सेमी
  वजन: 400 ग्रॅम
  रंग: चांदी
  साहित्य: धातू
  पॅकिंग: 50 पीसी / सीटीएन; 51x25x41 सेमी
  जीडब्ल्यू: 21.4 किलो
  लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
  योग्य: शेत

 • Mole Trap 1006

  मोल ट्रॅप 1006

  मोल ट्रॅप 1006

  संदर्भ:

  आयटम: 1006
  आकार: 21 × 11.5x14 सेमी
  वजन: 289.6 ग्रॅम
  रंग: चांदी
  साहित्य: धातू
  पॅकिंग: 40 पीसी / सीटीएन; 46x37x26 सेमी
  जीडब्ल्यू: 13.3 किलो
  लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
  योग्य: शेत

 • Mole Trap 1005

  मोल ट्रॅप 1005

  मोल ट्रॅप 1005

  संदर्भ:

  आयटम: 1005
  आकार: 20.5x12x10.5 सेमी
  वजन: 256.3g
  रंग: चांदी
  साहित्य: धातू
  पॅकिंग: 40 पीसी / सीटीएन; 46x37x26 सेमी
  जीडब्ल्यू: 15.8 किलो
  लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
  योग्य: शेत

 • Mole Trap 1011

  मोल सापळा 1011

  मोल सापळा 1011

   संदर्भ:

   आयटम: 1011
   आकार: 21 × 15.5x6 सेमी
   वजन: 974.4g
   रंग: चांदी
   साहित्य: धातू         
   पॅकिंग: 10 पीसी / सीटीएन; 39x24x16 सेमी
   लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
   योग्य: शेत

 • Mole Trap 1002

  मोल ट्रॅप 1002

  मोल ट्रॅप 1002

   संदर्भ:

   आयटम: 1002
   आकार: 19.5x8x10 सेमी
   वजनः 166.8 ग्रॅम
   रंग: चांदी
   साहित्य: धातू         
   पॅकिंग: 144 पीसी / सीटीएन; 87.5x42x47 सेमी
   जीडब्ल्यू: 31 किलो
   लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
   योग्य: शेत

 • Mole Trap 1010

  मोल सापळा 1010

  मोल सापळा 1010

   संदर्भ:

   आयटम: 1010
   आकार: 27 × 24.5x29 सेमी
   वजन: 1180 ग्रॅम
   रंग: चांदी
   साहित्य: धातू         
   पॅकिंग: 12 पीसी / सीटीएन; 62x33x47 सेमी
   लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
   योग्य: शेत

 • Mole Trap 1004

  मोल ट्रॅप 1004

  मोल ट्रॅप 1004

   संदर्भ:

   आयटम: 1004
   आकार: 13.5 × 11.5x6 सेमी
   वजन: 142.3g
   रंग: चांदी
   साहित्य: धातू         
   पॅकिंग: 72 पीसी / सीटीएन; 36x32x35 सेमी
   जीडब्ल्यू: 17.8 किलो
   लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
   योग्य: शेत

 • Mole Trap 1001

  मोल ट्रॅप 1001

  मोल ट्रॅप 1001

   संदर्भ:

   आयटम: 1001
   आकारः 15.5 × 7.5 × 9.5 सेमी
   वजन: 142.3g
   रंग: चांदी
   साहित्य: धातू         
   पॅकिंग; 144 पीसी / सीटीएन; 86 × 66.5x47 सेमी
   जीडब्ल्यू: 35 किलो
   लक्ष्य: तीळ आणि मॉडेल गोफर
   योग्य: शेत